จังหวัดนครายก แถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอย อารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณ

จังหวัดนครายก แถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอย อารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการจัดกิจกรรมแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอย อารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โบราณสถานเมืองดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก กล่าวว่า ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นครนายก และสระแก้ว โดยกำหนดจัดกิจกรรมการแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณ รวม ๓ จังหวัด (จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี ในวันนี้ ณ โบราณสถานเมืองคงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โดยโบราณสถานเมืองคงละครที่จังหวัดนครนายกนั้น เมืองนี้เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลดงละคร ปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งโบราณสถานบ้านดงละคร โดยกรมศิลปากรได้มีการสำรวจและขุดค้น ต่อมาจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ความน่าสนใจของเมืองดงละครนั้นเริ่มต้นในพุทธศตวรรษที่ 13 - 14 เริ่มมีคนกลุ่มคนอพยพเคลื่อนย้ายลงสู่พื้นที่ราบลุ่มบริเวณตำบลดงละคร เพื่อขยายการเพาะปลูก โดยบริเวณเมืองโบราณดงละครนั้นพบร่องรอยการอยู่อาศัยบนเนินดินขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ บริเวณเมืองชั้นใน เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ มีการขุดคูเมือง กำแพงเมือง เป็นปราการขนาดใหญ่ล้อมรอบ ภายในเมืองสันนิษฐานจำเป็นที่อยู่ของบุคคลสำคัญส่วนราษฎรจะอยู่อาศัยบริเวณชายขอบดงละครริมลำน้ำเก่ารอบๆ ดงละคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :