จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬากลางโคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก (17 มี.ค.64) จังหวัดนครนายกร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬากลางโคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยนายอำพล อังคภาภรณ์กุล ผู้วาราชการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อโควิด19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการเดินทางเข้าไปในสถานที่ที่มีความแออัด เช่นตลาดสด ตลาดนัด ให้ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และเรื่องการฉีดวัคซีนจังหวัดนครนายกมีแผนในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม ต่าง ๆ ในเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จากนั้นผู้วาราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครนายก ได้มอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุจำนวน 10 ราย และเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนอีก จำนวน 80 ชุด จากนั้นนายอำพล อังคภาภรณ์กุล ผู้วาราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอปากพลี ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในการให้บริการประชาชนด้านการตรวจสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม แพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และเยี่ยมชมการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น ร้านธงฟ้าราคาประหยัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก การแจกจ่ายพันธุ์พืชจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนายกฯ และการให้บริการของหน่วยงานอื่นกว่า 30 หน่วยงาน พร้อมกันนี้ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากพลี เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

 

----------------------------------

 

ส.ปชส.นครนายก / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :